ULTRA SHAPE

ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา US FDA และองค์กรอาหารและยาในไทย มีความปลอดภัยและพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องจะแสกนความหนาของชั้นไขมัน และคำนวณจำนวนพลังงานที่ต้องใช้โดยอัตโนมัติ

Ultra Shape เป็นการสลายไขมันถาวรด้วย Muti – focus ultrasound ลงไปในตำแหน่งที่ต้องการเฉพาะจุด ลงไปสลายไขมันได้ถึง 3 ระดับ ทำให้บริเวณที่ทำมีความกระชับเรียบเนียนขึ้น บริเวณที่เซลล์ไขมันถูกทำลายจะไม่สามารถกลับมาสะสมไขมันได้อีก หลังทำ Ultra Shape สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ ไม่ต้องพักฝื้น

นัดหมาย
นัดหมาย
นัดหมาย