R-Peptide

โปรแกรมลดน้ำหนัก ทำได้เองที่บ้าน

เป็นวิธีการลดน้ำหนักที่มีความปลอดภัย หากอยู่ในการดูแลของแพทย์ เหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมอาหาร ปรับพฤติกรรมการกิน ซึ่งสามารถลดความอยากอาหารได้จริง เห็นผลดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การใช้ปากกาลดน้ำหนัก

  • ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ขณะร่วมฉีด
  • ห้ามอดอาหาร
  • ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
  • ห้ามใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งไทรอยด์ และเบาหวาน
นัดหมาย
นัดหมาย
นัดหมาย