ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด เป็นการตรวจหาแอนติบอดี้ที่ตอบสนองต่อ Antibody ในเลือด จะตรวจหลังจากรับเชื้อโควิด 2 สัปดาห์ ไม่มีอาการใดๆ แล้ว หรือตรวจหลังจากรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 4 สัปดาห์

ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19” เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องการทราบระดับภูมิต้านทานตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนหรือหลังติดเชื้อ

ผู้ที่ต้องการทราบความสามารถของภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

นัดหมาย
นัดหมาย
นัดหมาย

This is a simple headline