VENUS VELOCITY

Diode laser technology เป็นเครื่องกำจัดขนที่ปลอดภัย ไม่มีอันตราย มีความยาวคลื่น 800 นาโนเมตร สามารถปรับความเร็วในการปล่อยพลังงาน ทำให้สามารถรักษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีระบบทำความเย็นแบบเรียลไทม์ ช่วยมอบความสมดุลระหว่างการดูดซับพลังงานของเมลานิน และยังลงลึกสู่ชั้นผิว

สามารถกำจัดขน และรักษาอาการขนคุดอักเสบ เลือกหัวเลเซอร์แต่ละขนาดในการรักษาแต่บริเวณ เช่น รักแร้ ใบหน้า แขน ขา รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิได้ 1,000 ครั้ง/วินาที ดังนั้นอุณหูมิการรักษาจะมีความคงที่ มีความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้รักษา

นัดหมาย
นัดหมาย
นัดหมาย