ตารางแพทย์

ประจำเดือน มีนาคม 2566

ตารางแพทย์มีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน โปรดนัดหมายก่อนรับบริการ
*คลินิกหยุดทุกวันจันทร์

พญ.วิโรจนา กสิบุตร (หมอโอ้)
Dr.Wirojana KASIBUTHR

ผศ.พญ.รัมภา หลินปิยวรรณ์ (หมอรัมภา)
Dr.Rumpa Linpiyawan

พญ.กนกพร คงเจริญ (หมอแนน)
Dr.Kanokporn Kongcharoen

พญ.ณิชา อัธยาจิรกูล (หมอกวาง)
Dr.Nicha Attayajirakul

พญ.พุทธรักษา พุ่มเจริญ (หมอแป้ง)
DR.Phutharaksa Phumcharoen

พญ.วชิรา รุทระวณิช (หมอตุ๊กตา)
DR.Vachira Rudravanija

วันอังคาร

หมอโอ้
หมอรัมภา

วันพุธ

หมอโอ้
หมอรัมภา

วันพฤหัส

หมอแนน
หมอรัมภา

วันศุกร์

หมอแป้ง
หมอรัมภา หมอกวาง

วันเสาร์

หมอแนน
หมอรัมภา หมอกวาง หมอแป้ง

วันอาทิตย์

หมอตุ๊กตา

หมอกวาง

นัดหมาย
นัดหมาย
นัดหมาย